help tex

HELP TEX, z.s.

pomáháme životnímu prostředí chováme se charitativně

Help Tex

Každý člověk vytvoří v průměru 25 kg textilního odpadu ročně, který většinou skončí na skládce komunálního odpadu.

Sběrem a následnou recyklací pomáháme ochraně životního prostředí, chováme se ekologicky, ekonomicky a především charitativně.

Děkujeme!

Help tex, z.s. pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin, konkrétně pomáháme s financováním koužků a obědů.. 

Neodmítáme proto ani finanční dary. 

Své příspěvky můžete zasílat na humanitární konto pro neziskové organizace

Co darovat

Účel spolku

Naplňování společných ekologicko - charitativních cílů (zájmů), kterými jsou:

- Chránit přírodu a krajinu s cílem snížit ekologickou zátěž přírody

- Vyvíjet charitativní činnost související s ochranou přírody a životního prostředí, spočívající zejména v pomoci lidem sociálně slabým, lidem v hmotné nouzi a lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci

- Vyhledávat, aktivovat a podporovat síly k naplnění těchto zájmů.

Spolupráce